SafeAssure®功能安全保障计划

SAFEASSURE

功能安全保障计划

我们可以帮助您创建更安全、更好的产品设计,实现最高
认证标准,同时减少开发流失。

在功能安全方面,恩智浦代表着业界领先的质量和可靠性。我们的SafeAssure安全保障计划将专家与设计师联系起来,共享汽车和家用电器方面的丰富安全知识、广泛的产品开发资源、以及与关键行业合作伙伴的战略联盟。最终目标是帮助您生产完全合格的产品,确保客户的安全和满意度。

SafeAssure基于以下四个支柱

流程

最大程度提升开发周期,获得TUV SAAR认证的汽车产品

人员

我们的行业专家提供了丰富的工作经验和坚定的支持

合作伙伴

我们在合作伙伴生态体系的协作可以帮助您实现战略和安全目标

产品

恩智浦解决方案采用创新的硬件监控架构提供价值和差异化

功能安全方案培训

培训。支持。灵感。SafeAssure提升最严格的安全完整性等级(SIL)和汽车安全完整性等级(ASIL)的标准 - 帮助您实现系统合规性并超越客户期望。

浏览培训目录

项目组件

SafeAssure方案简化了系统级功能安全要求,帮助您在设计中构建标准化、可持续性和合规性。我们将方案支持分为三个关键领域。

车辆安全性

当今的互联汽车更加安全、便捷和有趣。但它们也更容易受到网络攻击。我们的安全车辆架构采用4+1层架构,可保护整个车辆的四个关键联网系统,以及增强了对我们业界领先的汽车安全门禁产品的物理保护。

了解更多

功能安全方案

我们简化了认证过程,帮助您自信地制定最严格的国际安全标准(ISO 26262和IEC 61508)。消除故障风险—同时缩短产品上市时间、降低产品从设计到生产的成本和复杂性。

了解更多

器件可靠性

客户需要知道他们可以依靠您的产品来提高性能。涉及到工业环境时,这就意味着在极端条件下。SafeAssure可确保最高程度的设备可靠性,来帮助您建立品牌信任和长期的客户关系。

了解更多

了解更多

博客

与NFC创新者会面

Aenean vulputate mollis neque nec viverra.

赶快行动
产品更新

快速查找更快速、更简单

Aenean vulputate mollis neque nec viverra.

赶快行动
解决方案

在线订购隐形眼镜

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

赶快行动
新闻稿

Nulla volutpat faucibus dignissim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

赶快行动